Coos Huijsen

De Oranjemythe

Oranjemythe

Nederland was een republiek toen er in heel Europa koningshuizen heersten; nu vrijwel alle landen republieken zijn is Nederland een koninkrijk. Coos Huijsen, historicus, toont aan dat het hier gaat om meer dan charmante tegendraadsheid.

Niet zozeer een staatkundige theorie als wel een langdurig cultuurhistorisch proces verklaart de unieke positie die de Oranjes hier innemen. Hoewel er bij de Nederlanders vooral sprake is van een gevoelsmatige voorkeur voor het koningschap is deze ook op rationele gronden heel goed te verdedigen. Een en ander wordt geïllustreerd aan de hand van de rol van de Oranjemythe in de vaderlandse geschiedenis.

Uitgangspunt is dat we de democratie tekortdoen wanneer we er al te fantasieloos uitleg aan geven en wanneer we met vraagstukken rond het koningschap te dogmatisch omgaan.

De lezer van De Oranjemythe, een postmodern fenomeen (Amsterdam 2001) krijgt op een open en toegankelijke manier uitdagende en verrassende argumenten voorgeschoteld, doorspekt met allerlei historische anekdotes. Een nieuwe invulling van het koningschap vormt volgens de auteur Coos Huijsen niet zozeer een bedreiging als wel een interessante uitdaging.

Klik hier voor enkele reacties in de media rondom het verschijnen van dit boek.