Coos Huijsen

Socialisme als opdracht

socialisme_als_opdracht

De geschiedenis van de voor- en naoorlogse, religieus-socialistische Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers, beschreven tegen de achtergrond van de ideologische ontwikkelingen binnen SDAP en PvdA.

Coos Huijsen, Socialisme als opdracht (Baarn 1986; ISBN 90 6074 182x).