Coos Huijsen

Nog is links niet verloren

Aankondiging (1982) van de dreigende malaise van de PvdA. Huijsen verklaart die op grond van een kloof die hij signaleert tussen de partijelite en de oorspronkelijke achterban. Hij spreekt van een “emotioneel en intuïtief tekort”. In recensies werd gerept van een ‘weldadige combinatie van intellectuele nuchterheid en politieke bevlogenheid’. (De Bazuin, 23 juli 1982)

Coos Huijsen, Nog is links niet verloren (Haarlem 1982; ISBN 90 228 35847).

Klik hier om Nog is links niet verloren te downloaden (PDF).
Zie hier enkele recensies van destijds.