Coos Huijsen

PVDA en het Von Münchhausen-syndroom

pvda_von_munchhuasensyndroom

Dit boek waarschuwt de PvdA er nogmaals voor dat ze niet aanvoelt wat er in de maatschappij leeft. Huijsen daagt de partij uit haar partijstructuur open te breken en het begrip solidariteit opnieuw te formuleren. Critici spraken o.m. van een ‘heldere analyse’ en een ‘prikkelende en uitdagende stellingname’. (HN, 10 november 1990)

Coos Huijsen, De PvdA en het Von Münchhausensyndroom (Bloemendaal 1990; ISBN 90 230 0727 1).

Zie hier de aankondiging en een recensie van destijds.