Coos Huijsen

Persbericht Nederland en het verhaal van Oranje

PERSBERICHT

(Dit is het officiële persbericht van Uitgeverij Balans.)

Promotieonderzoek naar de band die Nederlanders hebben met de Oranjes

Oranjedag in plaats van Koninginnedag

Verjaardag Willem van Oranje voortaan nationale feestdag

Amsterdam, 20 april 2012 – Onze nationale feestdag, Koninginnedag, zou naar de verjaardag van Willem van Oranje op 24 april verschoven kunnen worden. Dit stelt historicus Coos Huijsen in Nederland en het verhaal van Oranje waarop hij 20 april aan de UvA promoveert. Ook verschijnt op dezelfde dag de publiekseditie, waarvan het eerste exemplaar in ontvangst wordt genomen door Mr. Piet-Hein Donner, vicepresident van de Raad van State.

Er bestaat zoiets als de Nederlandse paradox. Deze komt erop neer dat een republikeinse gezindheid eeuwenlang hand in hand is gegaan met onze liefde voor Oranje. Daarom zou de geboortedag van Willem van Oranje (24 april 1533) de vereniging van deze twee tradities kunnen symboliseren. Oranje was immers zowel grondlegger van een vrije republiek als stamvader van het Huis van Oranje.

In Nederland en het verhaal van Oranje schetst Coos Huijsen de aard en betekenis van het langdurig huwelijk tussen Nederland en de Oranjes, een geschiedenis die teruggaat tot Willem van Oranje. Het is het inspirerende verhaal van een geslaagde vrijheidsstrijd tegen het Spaanse wereldrijk en een vroege aanzet tot democratisch denken, ruim tweehonderd jaar voor de Amerikaanse en Franse revoluties.

Het verhaal van Oranje is dan ook een wezenlijk aspect van ons cultureel erfgoed. Nederlanders associëren het met gemeenschappelijke waarden als vrijheid, verdraagzaamheid en eenheid in verscheidenheid. Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog werden velen erdoor geïnspireerd, en het huidige Oranjegevoel mag dan vager zijn dan het vurige oranjepatriottisme van destijds, het is zeker niet zonder betekenis.

Coos Huijsen ziet op grond van onze geschiedenis weinig in de introductie van een ceremonieel koningschap en pleit juist voor een bewust ‘republikeins koningschap’ – dat verrassende perspectieven biedt.

Voor meer informatie, een interview of recensie-exemplaar en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Coos Huijsen.

Coos Huijsen / Nederland en het verhaal van Oranje / ISBN 978-94-600-3337-7 / €29,95 / 528 p. / 20 april 2012