Coos Huijsen

Emancipatie kost tijd – column GayKrant

“De herverschijning van de Gaykrant in digitale vorm is een prima idee!  Dit is een mogelijkheid om recht te doen aan de geschiedenis van de homo-emancipatie. Deze is zeer de moeite waard, maar er is weinig van bekend.  Bovendien kan kennis van deze geschiedenis ons opnieuw sterken in een strijd waarin weliswaar veel is bereikt, maar die nog lang niet is gestreden. Daarom schreef ik o.a Homo Politicus (Balans 2016).”

Lees hier de volledige eerste column van Coos Huijsen in de GayKrant.